Wyszukaj

Odpadki są jednym z podstawowych kwestii przyrodniczych w kraju i na świecie.

Nie tak dawno uchwalona przez Sejm ustawa o odpadach z 2012 roku, ustala, na każde domostwo, obowiązek segregowania śmieci, które wytwarza. Norma prawna o odpadach została wdrożona w celu uregulowania gospodarki nieczystościami komunalnymi do warunków Unii Europejskiej.


porządkowane o swoistej kolorystyce.

Żółte kosze na śmieci segregowane takie jak: tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach oraz metale w tym: opakowania z metali kolorowych – tu kupisz. Zielone pojemniki na odpady takie jak: szkło białe, w tym: szklane opakowania po kosmetykach, kolorowe i śmieci wielomateriałowe, czyli kartony wytworzone z minimum z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub przy użyciu nieskomplikowanych sposobów mechanicznych, w tym: opakowania po sokach czy mleku. Brązowe lub czarne zasobniki na bioodpady.

Oraz niebieskie opakowania na odpady segregowane takie jak: papier i tekturę, w tym: gazety i czasopisma, torebki i worki (np. worki z solą) papierowe, opakowania papierowe typu tektura standy tekturowe katalogi. A dodatkowo jeszcze kontenery na nieczystości w opcjonalnym kolorze na odpady zmielone. Sortowanie odpadów jest jedną z możliwych metod zmniejszenia wielkości odpadów podlegających przechowywaniu, poprzez odzysk materiałów kwalifikujących się do powtórnego używania lub przerobienia i wykorzystania przy procesie nowych materiałów tak zwany recykling. W pojemniki oraz worki, powinna zaopatrywać firma wyłoniona w przetargu. Jeśli opakowania i worki okażą się za małe, każdy nadmiar odpadów można zawieść do miejsca selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.